A​NBI publicatie Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland​​

A. Algem​​en​​e gegevens​

​Naa​​m:​​​​​ ​Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland​ ​Website:http://www.rkkerk.nl
RSIN/Fiscaal nummer:002609411
E-mail:vragen@rkk.nl
Adres:​Adriaen van Ostadelaan 140Telefoonnummer:​030-2326900
Postcode:​3583 AM
​Plaats:​​UTRECHT​


​ 
De instelling behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op bovenstaande instelling.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit:
 • voorzitter Bisschoppenconferentie
 • vice-voorzitter Bisschoppenconferentie
 • lid Permanente Raad
 • leden Bisschoppenconferentie

 • C. Doelstelling/visie
  De doelstelling van het Rooms- Katholiek Kerkgenootschap in Nederland is de uitoefening van de rooms- katholieke godsdienst in Nederland. Het Secretariaat van het Rooms- Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) staat ten dienste van de Bisschoppenconferentie en heeft tot taak die werkzaamheden te verrichten die ertoe bijdragen, dat de Bisschoppenconferentie haar taak optimaal kan verrichten (artikel 19 van het Uitvoeringsreglement 1987 van het Rooms- Katholiek Kerkgenootschap in Nederland).

  D. Beleidsplan
  Open het beleidsplan van de instelling

  E. Beloningsbeleid
  De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten.

  De instelling heeft wel medewerkers in dienst.

  De beloning voor medewerkers van het SRKK is geregeld in het Rechtspositiereglement voor het Secretariaat van het Rooms- Katholiek Kerkgenootschap in Nederland.

  F. Verslag Activiteiten
  Ten behoeve van de Bisschoppenconferentie, de Permanente Raad van de Bisschoppenconferentie en de referentschappen/beleidssectoren verricht het SRKK de volgende taken: - het verzorgen van secretariaatswerkzaamheden - het verzorgen van publiciteit - het uitgeven van Kerkelijke Documentatie en het bijhouden van een website - het verrichten en doen verrichten van studies ten behoeve van de beleidssectoren - het bevorderen van onderlinge coö”rdinatie en communicatie

  G. Financiële verantwoording