A​NBI publicatie Bisschoppelijke Brielse Commissie​​


A. Algem​​en​​e gegevens​

​Naa​​m:​​​​​​Bisschoppelijke Brielse Commissie​ Bezoek adres:De Rik 5
RSIN/Fiscaal nummer:814036740Postcode:3232 LA
Plaats:​BRIELLE​
​Website:https://www.martelarenvangorcum.nl Correspondentie adres:
E-mail:info@martelarenvangorcum.nl​​​Postcode:​​
Telefoonnummer:​0181-414224​​​Plaats:​​​

De instelling behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op bovenstaande instelling.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit:
 • voorzitter (custos)
 • vicevoorzitter
 • secretaris
 • penningmeester
 • overige leden

  C. Doelstelling/visie
  De instelling heeft tot doel de zorg voor het heiligdom van de Heilige Martelaren van Gorcum te Brielle en het beheer en de administratie van de registergoederen en roerende lichamelijk zaken, alsook van de geldmiddelen, die voor het heiligdom bestemd zijn. De instelling bevordert de devotie tot de Heilige Martelaren, vooral in de vorm van bedevaarten en bezoeken. De instelling tracht de inventaris van het heiligdom uit te breiden door het verwerven van relieken, documenten en voorwerpen die betrekking hebben op de Heilige Martelaren van Gorcum.

  D. Beleidsplan
  Open het beleidsplan van de instelling

  E. Beloningsbeleid
  De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten.

  De instelling heeft geen medewerkers in dienst.


  F. Verslag Activiteiten
  Een overzicht van de belangrijkste recente activiteiten is te vinden op de website www.martelarenvangorcum.nl

  G. Financiële verantwoording