A​NBI publicatie Mgr. Feron Stichting​​

A. Algem​​en​​e gegevens​

​Naa​​m:​​​​​ ​Mgr. Feron Stichting​ ​Website:
RSIN/Fiscaal nummer:824181669
E-mail:f.hamers@bisdom-roermond.nl
Adres:​Swalmerstraat 100Telefoonnummer:​0475-386779
Postcode:​6041 CZ
​Plaats:​​ROERMOND​


​ 
De instelling behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op bovenstaande instelling.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit:
 • Voorzitter
 • Lid
 • Lid

 • C. Doelstelling/visie
  De stichting zet zich in en werkt mee aan het beoefenen van liefdewerk in de meest brede zin van het woord. De stichting doet dit door het werkkapitaal dat haar ter beschikking staat zo goed mogelijk te beheren.

  D. Beleidsplan
  Het beleidsplan van de instelling is te vinden op

  E. Beloningsbeleid
  De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten.

  De instelling heeft geen medewerkers in dienst.


  F. Verslag Activiteiten
  De recente activiteiten zijn te vinden op

  G. Financiële verantwoording