A​NBI publicatie Kerkelijke instelling Studiefonds Priesteropleiding Bisdom Roermond (SPO)​​

A. Algem​​en​​e gegevens​

​Naa​​m:​​​​​ ​Kerkelijke instelling Studiefonds Priesteropleiding Bisdom Roermond (SPO)​ ​Website:
RSIN/Fiscaal nummer:824181414
E-mail:b.vanavesaath@bisdom-roermond.nl
Adres:​Swalmerstraat 100Telefoonnummer:​0475-386779
Postcode:​6041 CZ
​Plaats:​​ROERMOND​


​ 
De instelling behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op bovenstaande instelling.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit:
 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Lid
 • Lid

 • C. Doelstelling/visie
  De kerkelijke instelling zet zich jaarlijks in om studietoelagen toe te kennen aan priesterstudenten die onder goedkeuring van de bisschop van Roermond studeren aan het Grootseminarie Rolduc of aan een andere goedgekeurde priesteropleiding. Daarnaast draagt de stichting indien nodig en voor zover mogelijk bij aan de exploitatie van het seminarie in Rolduc. Om dit naar goed vermogen te kunnen doen zet de stichting zich in om de haar beschikbare middelen zo goed mogelijk te beheren. Ook spant de stichting zich in om het kapitaal te vergroten door inkomsten te genereren uit subsidies, bijdragen, schenkingen, erfstellingen, legaten of andere baten.

  D. Beleidsplan
  Open het beleidsplan van de instelling

  E. Beloningsbeleid
  De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten.

  De instelling heeft geen medewerkers in dienst.


  F. Verslag Activiteiten
  In 2016 hebben doeluitkeringen plaats gevonden, passend binnen de doelstelling van de instelling.

  G. Financiële verantwoording