A​NBI publicatie Kerkelijke Stichting Verkondiging Bisdom Roermond​​

A. Algem​​en​​e gegevens​

​Naa​​m:​​​​​ ​Kerkelijke Stichting Verkondiging Bisdom Roermond​ ​Website:http://www.de-sleutel.nl
RSIN/Fiscaal nummer:3597155
E-mail:persdienst@bisdom-roermond.nl
Adres:​Neerstraat 49Telefoonnummer:​0475-386821
Postcode:​6041 KB
​Plaats:​​ROERMOND​


​ 
De instelling behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op bovenstaande instelling.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit:
 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester
 • Lid

 • C. Doelstelling/visie
  De stichting zet zich in om de verkondiging van het rooms-katholieke geloof in het bisdom Roermond mogelijk te maken. De stichting geeft hiertoe periodieken en andere publicaties uit en kan initiatieven nemen om door middel van andere activiteiten (zoals lezingen of voordrachten) de verkondiging te ondersteunen. De stichting zet zich in om abonnees c.q. belangstellenden voor deze uitgaven en activiteiten te werven, alsmede financiële middelen hiertoe te genereren.

  D. Beleidsplan
  Het beleidsplan van de instelling is te vinden op http://www.de-sleutel.nl

  E. Beloningsbeleid
  De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten.

  De instelling heeft geen medewerkers in dienst.


  F. Verslag Activiteiten
  De recente activiteiten zijn te vinden op http://www.de-sleutel.nl

  G. Financiële verantwoording