A​NBI publicatie Sint-Gregoriusvereniging in het Bisdom Roermond​​

A. Algem​​en​​e gegevens​

​Naa​​m:​​​​​ ​Sint-Gregoriusvereniging in het Bisdom Roermond​ ​Website:http://www.sgv-roermond.nl
RSIN/Fiscaal nummer:824181402
E-mail:sgv@bisdom-roermond.nl
Adres:​Swalmerstraat 100Telefoonnummer:​0475-386725
Postcode:​6041 CZ
​Plaats:​​ROERMOND​


​ 
De instelling behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op bovenstaande instelling.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit:
 • voorzitter
 • secretaris
 • penningmeester

 • C. Doelstelling/visie
  De vereniging heeft in samenhang met de uitoefening van de Rooms Katholieke godsdienst ten doel, op gezag en onder leiding van de bisschop, de studie en de beoefening van de muziek ten dienste van de liturgie (de liturgische muziek) te bevorderen, alsmede daarover te waken, volgens de geldende voorschriften en bepalingen van de Katholieke Kerk in het algemeen en voor het bisdom Roermond in het bijzonder. De vereniging zal haar taak uitoefenen in overeenstemming met de leer van de Rooms-Katholieke Kerk en ge‹nspireerd vanuit de katholieke gemeenschap.

  D. Beleidsplan
  Open het beleidsplan van de instelling

  E. Beloningsbeleid
  De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten.

  De instelling heeft geen medewerkers in dienst.


  F. Verslag Activiteiten
  De recente activiteiten zijn te vinden op http://www.sgv-roermond.nl

  G. Financiële verantwoording