A​NBI publicatie Kerkelijke Stichting Gezinspastoraal in het Bisdom Roermond​​

A. Algem​​en​​e gegevens​

​Naa​​m:​​​​​ ​Kerkelijke Stichting Gezinspastoraal in het Bisdom Roermond​ ​Website:http://www.huwelijkengezin.nl
RSIN/Fiscaal nummer:7283465
E-mail:vividemandt@gmail.com
Adres:​Kapellerlaan 130Telefoonnummer:​0475-334814
Postcode:​6045 AJ
​Plaats:​​ROERMOND​


​ 
De instelling behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op bovenstaande instelling.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit:
 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester
 • Vice-voorzitter
 • Lid

 • C. Doelstelling/visie
  Het doel van de Stichting is het bevorderen van bezinning op en beleving van huwelijk en gezinsleven vanuit het Rooms Katholieke standpunt over huwelijk en gezin zoals dit verwoord is door het kerkelijk leergezag. Onder goedkeuring van de bisschop zal de stichting haar doel onder meer trachten te bereiken door: - Het verrichten van studies omtrent het huwelijksleven, het gezinsleven en het kerkelijk leergezag. - Het vervaardigen, uitgeven en verspreiden van geëigende literatuur. - Het geven van inleidingen en bezinningsdagen omtrent huwelijks- en gezinsleven. - Het instellen van werkgroepen en commissies die zich met bovenstaande bezighouden.

  D. Beleidsplan
  Open het beleidsplan van de instelling

  E. Beloningsbeleid
  De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten.

  De instelling heeft geen medewerkers in dienst.


  F. Verslag Activiteiten
  De recente activiteiten zijn te vinden op http://www.huwelijkengezin.nl

  G. Financiële verantwoording