A​NBI publicatie Bisschoppelijk Centrum Rolduc​​

A. Algem​​en​​e gegevens​

​Naa​​m:​​​​​ ​Bisschoppelijk Centrum Rolduc​ ​Website:http://www.rolduc.com
RSIN/Fiscaal nummer:8861328
E-mail:info@rolduc.com
Adres:​Heyendallaan 82Telefoonnummer:​045-5466888
Postcode:​6464 EP
​Plaats:​​KERKRADE​


​ 
De instelling behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op bovenstaande instelling.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit:
 • Bestuurder

 • C. Doelstelling/visie
  De kerkelijke instelling heeft ten doel het beheer en de instandhouding in de breedste betekenis van het historische monumentale kloostercomplex Abdij Rolduc en aanhorigheden ten behoeve en ten dienste van vrome met de Rooms-Katholieke Kerk in het Bisdom Roermond verbonden en door de bisschop te bepalen bestemmingen, waarbij in het bijzonder gedacht wordt aan de opleiding tot en permanente vorming van Rooms-Katholieke priesters en diakens en daarmee verwante activiteiten.

  D. Beleidsplan
  Open het beleidsplan van de instelling

  E. Beloningsbeleid
  De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten.

  De instelling heeft wel medewerkers in dienst.

  Beloning conform eigen CAO voor het Bisschoppelijk Centrum Rolduc

  F. Verslag Activiteiten
  De recente activiteiten zijn te vinden op http://www.rolduc.com

  G. Financiële verantwoording