A​NBI publicatie Internationaal Diocesaan Missionair Seminarie Redemptoris Mater Bisdom Roermond​​

A. Algem​​en​​e gegevens​

​Naa​​m:​​​​​ ​Internationaal Diocesaan Missionair Seminarie Redemptoris Mater Bisdom Roermond​ ​Website:
RSIN/Fiscaal nummer:824110833
E-mail:stanislaw.kielek@redemptorismater.nl
Adres:​Blankenberg 1Telefoonnummer:​043-3113098
Postcode:​6267 NN
​Plaats:​​CADIER EN KEER​


​ 
De instelling behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op bovenstaande instelling.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit:
 • Rector
 • Vice-rector
 • Econoom
 • Secretaris
 • Lid

 • C. Doelstelling/visie
  Het Grootseminarie Redemptoris Mater heeft tot doel om jonge- en volwassen mannen te vormen voor het priesterschap voor de nieuwe evangelisatie in het bisdom Roermond. In deze evangelisatieopdracht worden de priesters en priesters-in-opleiding bijgestaan door gezinnen van de Neokatechumenale Weg. Het Grootseminarie Redemptoris Mater neemt elke jonge- of volwassen man van beproefd geloofd aan, die met een goed getuigenis en voor de studies geschikt, zich beschikbaar stelt om door de bisschop van Roermond als priester uitgezonden te worden. De vorming tot het gewijde ambt van diaken of priester gebeurt in overeenstemming met het Leerambt van de Kerk en met name neergelegd in diverse documenten over de vorming van priesters. Het Grootseminarie Redemptoris Mater legt zich toe op de vorming van de wijdingskandidaten in priesterlijke geest tot het gebedsleven en tot de goddelijke en kardinale deugden. Daarbij wordt speciale aandacht besteed aan de filosofische en theologische studies met het oog op de uitoefening van evangelisatie. Het vormingstraject houdt directe deelname aan de Neokatechumenale Weg in. De kandidaten volgen filosofisch-theologische vorming aan het diocesane Grootseminarie Rolduc.

  D. Beleidsplan
  Open het beleidsplan van de instelling

  E. Beloningsbeleid
  De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten.

  De instelling heeft geen medewerkers in dienst.


  F. Verslag Activiteiten
  De recente activiteiten zijn te vinden op

  G. Financiële verantwoording