A​NBI publicatie Kerkelijke instelling Groot Seminarie Roermond​​

A. Algem​​en​​e gegevens​

​Naa​​m:​​​​​ ​Kerkelijke instelling Groot Seminarie Roermond​ ​Website:
RSIN/Fiscaal nummer:824249124
E-mail:p.peeter@bisdom-roermond.nl
Adres:​Swalmerstraat 100Telefoonnummer:​0475-386764
Postcode:​6041 CZ
​Plaats:​​ROERMOND​


​ 
De instelling behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op bovenstaande instelling.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit:
 • Voorzitter
 • Penningmeester

 • C. Doelstelling/visie
  De kerkelijke instelling Grootseminarie Roermond heeft als doel om het historische gebouwencomplex voormalig Grootseminarie Roermond te beheren, te behouden en te exploiteren.

  D. Beleidsplan
  Open het beleidsplan van de instelling

  E. Beloningsbeleid
  De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten.

  De instelling heeft geen medewerkers in dienst.


  F. Verslag Activiteiten
  De recente activiteiten zijn te vinden op

  G. Financiële verantwoording