A​NBI publicatie Kerkelijke instelling Stichting Sint Mathias Conventje​​

A. Algem​​en​​e gegevens​

​Naa​​m:​​​​​ ​Kerkelijke instelling Stichting Sint Mathias Conventje​ ​Website:
RSIN/Fiscaal nummer:4267023
E-mail:g.smulders@bisdom-roermond.nl
Adres:​Swalmerstraat 100Telefoonnummer:​0475-386740
Postcode:​6041 CZ
​Plaats:​​ROERMOND​


​ 
De instelling behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op bovenstaande instelling.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit:
 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Lid

 • C. Doelstelling/visie
  De stichting voorziet in de behoeften van huishoudsters of gewezen huishoudsters van priesters in het bisdom Roermond voor zover daarin niet of niet geheel uit andere middelen van overheids- of particuliere wege wordt of kan worden voorzien. De stichting richt zich voor al op huishoudsters die door ouderdom of ziekte ondersteuning nodig hebben. De stichting heeft hiervoor een werkkapitaal tot haar beschikking en het probeert deze middelen zo goed mogelijk te beheren.

  D. Beleidsplan
  Open het beleidsplan van de instelling

  E. Beloningsbeleid
  De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten.

  De instelling heeft geen medewerkers in dienst.


  F. Verslag Activiteiten
  In 2016 hebben doeluitkeringen plaats gevonden, passend binnen de doelstelling van de instelling.

  G. Financiële verantwoording