A​NBI publicatie Kerkelijke instelling Aerarium Cleri in Diocesi Rurremondensi​​

A. Algem​​en​​e gegevens​

​Naa​​m:​​​​​ ​Kerkelijke instelling Aerarium Cleri in Diocesi Rurremondensi​ ​Website:
RSIN/Fiscaal nummer:803550467
E-mail:g.smulders@bisdom-roermond.nl
Adres:​Swalmerstraat 100Telefoonnummer:​0475-386740
Postcode:​6041 CZ
​Plaats:​​ROERMOND​


​ 
De instelling behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op bovenstaande instelling.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit:
 • Erevoorzitter
 • Lid
 • Lid

 • C. Doelstelling/visie
  De instelling zet zich in om priesters van het bisdom Roermond die om welke reden ook geen toereikende pensioenvoorziening hebben, een aanvullende uitkering te verstrekken. De stichting probeert hiertoe het kapitaal dat haar ter beschikking staat zo goed mogelijk te beheren.

  D. Beleidsplan
  Open het beleidsplan van de instelling

  E. Beloningsbeleid
  De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten.

  De instelling heeft geen medewerkers in dienst.


  F. Verslag Activiteiten
  In 2016 hebben doeluitkeringen plaats gevonden, passend binnen de doelstelling van de instelling.

  G. Financiële verantwoording