A​NBI publicatie Dekenaat Maastricht​​

A. Algem​​en​​e gegevens​

​Naa​​m:​​​​​ ​Dekenaat Maastricht​ ​Website:
RSIN/Fiscaal nummer:861360527
E-mail:dekenaat.maastricht@gmail.com
Adres:​Keizer Karelplein 4Telefoonnummer:
Postcode:​6211 TC
​Plaats:​​MAASTRICHT​


​ 
De instelling behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op bovenstaande instelling.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit:
 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester
 • Lid

 • C. Doelstelling/visie
  a) Het bevorderen van de communicatie van de parochies binnen het dekenaat onderling en van de parochies met het bisdom en van het bisdom met de parochies, b) De ondersteuning van het pastoraat en van het beheer in de afzonderlijke parochies; met dien verstande echter, dat onverlet blijft dat de pastoor de eigenlijke herder van de hem toevertrouwde parochie is en dat hij de pastorale zorg over de hem toevertrouwde gemeenschap uitoefent onder gezag van de diocesane Bisschop. c) De bevordering en de coö”rdinering van het pastoraat voor zover dit door meerdere parochies gemeenschappelijk wordt behartigd, en het scheppen van de voorwaarden daartoe; dit alles binnen het kader van de door de Bisschop opgestelde beleidslijnen.

  D. Beleidsplan
  Open het beleidsplan van de instelling

  E. Beloningsbeleid
  De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten.

  De instelling heeft geen medewerkers in dienst.


  F. Verslag Activiteiten
  Samenbrengen geestelijken en kerkbestuursleden van de parochies die tot het dekenaat behoren; organiseren van enkele activiteiten

  G. Financiële verantwoording