A​NBI publicatie Bisdom Roermond​​

A. Algem​​en​​e gegevens​

​Naa​​m:​​​​​ ​Bisdom Roermond​ ​Website:http://www.bisdom-roermond.nl
RSIN/Fiscaal nummer:2581759
E-mail:info@bisdom-roermond.nl
Adres:​Swalmerstraat 100Telefoonnummer:​0475-386888
Postcode:​6041 CZ
​Plaats:​​ROERMOND​


​ 
De instelling behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op bovenstaande instelling.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit:
 • Bisschop
 • Hulpbisschop en vicaris generaal
 • Vicaris-generaal
 • Bisschoppelijk vicaris voor Missiezaken
 • Bisschoppelijk vicaris voor Liturgie en Kerkmuziek
 • Rector Grootseminarie
 • Algemeen econoom
 • Kanselier

 • C. Doelstelling/visie
  Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft het bisdom als een deel van het Volk Gods, dat aan een bisschop wordt toevertrouwd om het in samenwerking met het presbyterium te weiden, zodat het, nauw verbonden met zijn herder, en door hem door het Evangelie en de Eucharistie in de Heilige Geest verzameld, een particuliere Kerk vormt, waarin de ene heilige katholieke en apostolische Kerk van Christus waarlijk aanwezig is en werkt.

  D. Beleidsplan
  Open het beleidsplan van de instelling

  E. Beloningsbeleid
  De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten.

  De instelling heeft wel medewerkers in dienst.

  De bisschop, hulpbisschop, vicarissen en de rector van het Grootseminarie ontvangen een honorarium zoals dat geldt voor priesters conform de Interdiocesane Regelingen voor de besturen van kerkelijke instellingen van de bisdommen in de RK Kerkprovincie inzake de honorering van priesters en diakens en andere financiële aangelegenheden. Medewerkers van de diocesane curie (kanselier en algemeen econoom) worden beloond conform de Rechtspositieregeling van het bisdom. De leden van de twee adviesorganen, Kathedraal Kapittel en de Raad voor Economische Aangelegenheden (R.E.A.), ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, anders dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

  F. Verslag Activiteiten
  Voor de activiteiten van het Bisdom Roermond zie de website; http://www.bisdom-roermond.nl.

  G. Financiële verantwoording