A​NBI publicatie Kerkelijke Stichting voor Roepingen in het Bisdom Roermond​​

A. Algem​​en​​e gegevens​

​Naa​​m:​​​​​ ​Kerkelijke Stichting voor Roepingen in het Bisdom Roermond​ ​Website:
RSIN/Fiscaal nummer:824179274
E-mail:b.vanavesaath@bisdom-roermond.nl
Adres:​Swalmerstraat 100Telefoonnummer:​0475-386779
Postcode:​6041 CZ
​Plaats:​​ROERMOND​


​ 
De instelling behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op bovenstaande instelling.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit:
 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester
 • Lid
 • Lid

 • C. Doelstelling/visie
  De stichting zet zich in om roepingen tot het priesterschap, permanent diaconaat en het religieuze leven te bevorderen. De stichting doet dit onder meer door het uitgeven van het periodiek Zorg voor Roepingen, het maken van propaganda via allerlei analoge en digitale media, door het organiseren van activiteiten die roepingen bevorderen of jongeren in contact brengen met het religieuze leven. Ook onderhoudt de stichting contacten met eventuele kandidaten voor het priesterschap, permanent diaconaat of het religieuze leven en ondersteunt zijn campagnes en activiteiten die roepingen bevorderen.

  D. Beleidsplan
  Open het beleidsplan van de instelling

  E. Beloningsbeleid
  De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten.

  De instelling heeft geen medewerkers in dienst.


  F. Verslag Activiteiten
  http://www.bisdom-roermond.nl/afdeling-roeping-en-levensorientatie

  G. Financiële verantwoording