A​NBI publicatie Kerkelijke instelling Stichting Bijzondere Noden Bisdom Roermond​​

A. Algem​​en​​e gegevens​

​Naa​​m:​​​​​ ​Kerkelijke instelling Stichting Bijzondere Noden Bisdom Roermond​ ​Website:
RSIN/Fiscaal nummer:824179250
E-mail:b.vanavesaath@bisdom-roermond.nl
Adres:​Swalmerstraat 100Telefoonnummer:​0475-386888
Postcode:​6041 CZ
​Plaats:​​ROERMOND​


​ 
De instelling behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op bovenstaande instelling.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit:
 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester

 • C. Doelstelling/visie
  Vanuit het oogpunt van pastoraal beleid en caritas stelt de instelling middelen beschikbaar aan personen of rechtspersonen, die in financiële nood zijn geraakt of dreigen te raken. De instelling let vooral op dat deze bijdragen ten goede komen aan personen of instellingen die daartoe geen of onvoldoende beroep kunnen doen op openbare financieringsmogelijkheden. De instelling werft en beheert hiertoe financiële middelen en probeert haar vermogen zo goed mogelijk te beheren.

  D. Beleidsplan
  Open het beleidsplan van de instelling

  E. Beloningsbeleid
  De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten.

  De instelling heeft geen medewerkers in dienst.


  F. Verslag Activiteiten
  Voor zover van toepassing vinden jaarlijkse doeluitkeringen plaats, passend binnen de doelstelling van de instelling.

  G. Financiële verantwoording