A​NBI publicatie Stichting het Ziekenapostolaat​​

A. Algem​​en​​e gegevens​

​Naa​​m:​​​​​ ​Stichting het Ziekenapostolaat​ ​Website:
RSIN/Fiscaal nummer:3830214
E-mail:ziekenapostolaat@gmail.com
Adres:​Leonard Springerlaan 171Telefoonnummer:​023-5360615
Postcode:​2033 SR
​Plaats:​​HAARLEM​


​ 
De instelling behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op bovenstaande instelling.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit:
 • voorzitter
 • secretaris-generaal en moderator
 • toeziend penningmeester
 • lid
 • pastoraal werkster, redactrice en boekhoudster

 • C. Doelstelling/visie
  Geestelijke steun d.m.v. Ziekenbrieven en andere vormen van publiciteit aan R.K. Zieken, gehandicapten en/of ouderen die zich vrijwillig aansluiten bij het Ziekenapostolaat met het doel hun lijden vruchtbaar te maken voor de Kerk en de Wereld door het iedere dag in gebed op te dragen aan God. Ingedacht het woord van de H. Paulus: Ik wil voor zover mogelijk in mijn eigen lijden het lijden van Christus aanvullen. Spreuk: Met Christus ben ik aan het kruis geslagen. Toewijding door Paus Johannes Paulus II: aan Maria van de H. Rozenkrans. Oprichtingsdatum: 1 november 1925. Organisatievorm: Pauselijke Vereniging, prima primair sinds 1933. De financiële en organisatorische belangen worden behartigd door de Stichting Ziekenapostolaat

  D. Beleidsplan
  Open het beleidsplan van de instelling

  E. Beloningsbeleid
  De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten.

  De instelling heeft geen medewerkers in dienst.


  F. Verslag Activiteiten
  Ziekenapostolaat: Verslag actuele activiteiten. Op de eerste dinsdagen van iedere maand vinden, via Radio Maria, de uitzendingen van het programma “Vonken van Hoop” plaats. Met name de uitzending van 1 augustus j.l., waarin onze voorzitter de HEH Pastoor A.F.M. Goedhart werd geïnterviewd door pastoor Eric van Teijlingen, n.a.v. zijn gouden priesterfeest op 10 september, is al legendarisch. Via de link op de website kunt u al deze uitzendingen terug luisteren. Op dinsdag 5 september was diaken John Versteeg te gast in hetzelfde programma. Zijn onderwerp, in aanloop naar de Vredesweek, ging over de Vrede van Christus. Hoe ervaar je die en hoe kan je die in jezelf bevorderen. De telefonische reacties na afloop waren weer overweldigend. Zelfs na de herhaling (’s avonds) werd het secretariaat gebeld voor verdere informatie en door mensen die gewoon hun verhaal kwijt wilden. Van 11 t/m 15 september was ons bestuurslid pastoor Eric van Teijlingen een van de geestelijk begeleiders van de bedevaart naar het 100-jarige Mariaverschijningsoord Fatima. Een aantal aangeslotenen bij het Ziekenapostolaat maakte deze bedevaart mee, waarin kernmomenten aansloten op de radio-uitzending van diaken John Versteeg rondom het thema “ de vrede van Christus.” In de zomermaanden verschijnt de Ziekenbrief niet. Onze moderator is echter druk bezig met het schrijven van de Ziekenbrief voor september, die volgende week (na 23 september) zal verschijnen. Op 16 september j.l. waren diaken John Versteeg en zijn echtgenote aanwezig bij de viering van het 10-jarig bestaan van Radio Maria, waarbij zij, na de feestelijke Eucharistieviering met een aantal aanwezige gasten in gesprek zijn gegaan over de idealen, doelstelling en beleid van het Ziekenapostolaat. Ook daar mochten zij weer een aantal aangeslotenen bij het Ziekenapostolaat ontmoeten. Verder kijken we al uit naar de maand oktober, vanouds de rozenkransmaand. Ook de ziekenbrief van die maand zal in het teken van het gebed staan. Deze keer als hulpmiddel bij de grote eenzaamheid van vele mensen die wel of niet bij ons zijn aangesloten.

  G. Financiële verantwoording