A​NBI publicatie Diocesaan Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood​​


A. Algem​​en​​e gegevens​

​Naa​​m:​​​​​​Diocesaan Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood​ Bezoek adres:Hoogeweg 65
RSIN/Fiscaal nummer:2832987Postcode:1851 PJ
Plaats:​HEILOO​
​Website: Correspondentie adres:
E-mail:info@onzelievevrouwternood.nl​​​Postcode:​​
Telefoonnummer:​072-505 12 88​​​Plaats:​​​

De instelling behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op bovenstaande instelling.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit:
 • voorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester
 • Rector
 • lid
 • lid
 • lid

  C. Doelstelling/visie
  Het Heiligdom is een zelfstandige rechtspersoon binnen de katholieke kerk en is als zodanig opgericht door de Bisschop van Haarlem-Amsterdam. De doelstellingen van het Heiligdom zijn de bevordering van de Mariale devotie, het verdiepen en toegankelijk maken van het Katholiek geloofsgoed en het beheer en onderhoud van het Heiligdom.

  D. Beleidsplan
  Open het beleidsplan van de instelling

  E. Beloningsbeleid
  De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten.

  De instelling heeft wel medewerkers in dienst.


  F. Verslag Activiteiten
  Voor een actueel verslag van alle activiteiten verwijzen we graag naar het nieuwsgedeelte van onze website: http://new.olvternood.nl/nieuws

  G. Financiële verantwoording