A​NBI publicatie Het Josephhuis​​

A. Algem​​en​​e gegevens​

​Naa​​m:​​​​​ ​Het Josephhuis​ ​Website:http://www.hetjosephhuis.nl
RSIN/Fiscaal nummer:824178713
E-mail:secretaris@hetjosephhuis.nl
Adres:​Jansstraat 41Telefoonnummer:​023-5321112
Postcode:​2011 RT
​Plaats:​​HAARLEM​


​ 
De instelling behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op bovenstaande instelling.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit:
 • voorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester
 • lid

 • C. Doelstelling/visie
  De instelling Het Josephhuis beoogt de bevordering en ontwikkeling van een Rooms Katholieke jongerengemeenschap in het Josephhuis en de in stand houding, het beheer en de exploitatie van het Josephhuis, betreffende (het gedeelte van) de pastorie aan de Jansstraat 41, te Haarlem dat door de R.K. Parochie St. Joseph te Haarlem aan de instelling verhuurd wordt, alsmede al hetgeen daarmee in verband staat. Het Josephhuis heeft ten doel om opgroeiende jongeren in de periode na hun middelbare schooltijd samen alsook individueel in de zich op die leeftijd ontwikkelende zelfstandigheid, hun eigen relatie met God te laten ontdekken, vormgeven en uitdiepen. Door middel van een zorgvuldig onderhouden omgeving en sfeer van gebed, naastenliefde en zorgzaamheid binnen deze leefgemeenschap, kan het Josephhuis met behulp van de H. Geest in die jongeren een stevige basis leggen van Geloof, Hoop en Liefde voor hun verdere leven. Vriendschappen en netwerken ontstaan binnen de groep bewoners alsook binnen een bredere gemeenschap die zich om deze jongeren heen zal vormen. De leefregels voorzien in onder andere gemeenschappelijke gebedstijden en wekelijkse gemeenschapsavonden, waarbij de jongeren vorming ontvangen en gezamenlijk activiteiten ondernemen. Onder leiding van een inwonend gezin conformeren de jongeren zich aan de leefregels die in het Josephhuis gelden. Tevens dienen de jongeren zich op één of andere manier, maar op concrete wijze, in te zetten voor het Koninkrijk Gods door zijn/haar talenten in te zetten ten behoeve van geloofsverkondiging, gemeenschapsopbouw en/of caritas. Zij streven ernaar van het Josephhuis een plaats van ontmoeting en vorming voor jongeren te maken.

  D. Beleidsplan
  Open het beleidsplan van de instelling

  E. Beloningsbeleid
  De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten.

  De instelling heeft geen medewerkers in dienst.


  F. Verslag Activiteiten
  Het afgelopen jaar is Het Josephhuis van idee uitgegroeid tot het jongerenhuis dat het nu is. Hiertoe is de voormalige pastorie voor een groot gedeelte verbouwd zodat er een gezin met kinderen en acht jongeren kunnen wonen op de eerste en tweede verdieping. Sinds de opening in oktober jl. is de gemeenschap gestart. Drie keer in de week hebben zij een dagopening en wekelijks hebben zij een avond samen om hun geloof te verdiepen en te delen. Voor de dagelijkse zaken en voor de ondersteuning in geestelijke groei woont het gezin in Het Josephhuis. Het gezin heeft hierbij nauw contact met de pastoor van de Josephparochie. Het volledige jaarverslag zal jaarlijks vanaf mei-juni te vinden zijn op de site van Het Josephhuis. Zie: http://www.hetjosephhuis.nl/over-het-huis/

  G. Financiële verantwoording