A​NBI publicatie Kerkelijke Instelling Rooms-Katholiek Pastoraat voor Doven​​

A. Algem​​en​​e gegevens​

​Naa​​m:​​​​​ ​Kerkelijke Instelling Rooms-Katholiek Pastoraat voor Doven​ ​Website:http://www.doofenkatholiek.nl
RSIN/Fiscaal nummer:824188172
E-mail:contact@doofenkatholiek.nl
Adres:​Parade 11Telefoonnummer:​073-5232020
Postcode:​5211 KL
​Plaats:​​DEN BOSCH​


​ 
De instelling behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op bovenstaande instelling.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit:
 • Voorzitter
 • Penningmeester
 • lid
 • lid
 • lid

 • C. Doelstelling/visie
  De instelling heeft als doel de Rooms-Katholieke gespecialiseerde pastorale zorg voor dove mensen uit te oefenen, te ondersteunen en te faciliteiten, de actieve deelname van dove mensen aan het leven van de Rooms-Katholieke Kerk in al zijn facetten te bevorderen, en het zo voor dove mensen mogelijk te maken de zending uit te voeren die God aan de kerk ter vervulling in de wereld toevertrouwd heeft. Onder dove mensen wordt hier verstaan mensen die vanaf vroeg in hun leven ten gevolge van een hoorverlies zijn belemmerd in de ontwikkeling van communicatie door middel van het gesproken woord.

  D. Beleidsplan
  Open het beleidsplan van de instelling

  E. Beloningsbeleid
  De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten.

  De instelling heeft geen medewerkers in dienst.


  F. Verslag Activiteiten
  Voor de toelichting zie het beleidsplan.

  G. Financiële verantwoording