Beloningsbeleid Rooms- Katholiek Kerkgenootschap
 1. Actueel geldende bedragen en details over de beloning van priesters, diakens en personeel in dienst van een parochie zijn opgenomen in de jaarlijkse beloningsbrief van de gezamenlijke bisdommen die steeds medio januari verschijnt.
  https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2016/05/Model-honoreringsbrief-2017.pdf
 2. De priesters en diakens ontvangen een honorarium zoals bepaald in de Interdiocesane Regelingen voor de besturen van kerkelijke instellingen van de bisdommen in de RK Kerkprovincie inzake de honorering van priesters en diakens en andere financiële aangelegenheden.
  https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2016/08/interdiocesreg-honorering_6.pdf
 3. De beloning voor pastoraal werk(st)ers is geregeld in het Rechtspositiereglement voor pastoraal werkers.
  https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2016/05/RPW-editie-oktober-2016.pdf
 4. De beloning voor kerkmusici is geregeld in het Rechtspositiereglement voor kerkmusici in bisdommen van de RK Kerkprovincie Nederland.
  https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2019/02/Goedgekeurd-Rechtspositiereglement-kerkmusici-01-01-2019.pdf
 5. De salariëring voor overige medewerkers in dienst van een parochie is geregeld in de Standaard arbeidsvoorwaarden voor een werknemer in dienst van een parochie van de RK Kerkprovincie in Nederland.
  https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2020/06/Model-arbeidsovereeenkomst-werknemers-parochie-1-januari-2020.docx
 6. De beloning voor medewerkers van de R.- K Kerkprovincie is geregeld in het Rechtspositiereglement voor het Secretariaat van het Rooms- Katholiek Kerkgenootschap in Nederland.
  https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2016/08/RECHTSPOSITIEREGLEMENT-SRKK-aug.-2011.pdf